• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Risshytte hage

Vägbeskrivning

Risshytte hage är ett naturreservat beläget i Dalarnas län, i kommunen Säter. Naturreservatet skapades den 11 februari 1985 och förvaltas av Länsstyrelsen i Dalarnas län. Risshytte hage är en hektar stor och består av både landyta och skog.

En av höjdpunkterna i reservatet är kärret där guckuskon blommar. Detta är en av de mest imponerande blomsterupplevelserna i länet och det rekommenderas att besöka platsen mitt i juni för att se denna fantastiska syn. Det är dock viktigt att veta att guckuskon och andra växter i reservatet är känsliga för tramp. Därför måste besökare hålla sig till markerade stigar och anlagda träramper från 15 maj till 15 juli.

Risshytte hage är ett viktigt naturområde som ger möjlighet till friluftsliv och rekreation för både lokalbefolkningen och besökare. Reservatet är en del av de värdefulla naturområdena i Dalarnas län och är ett exempel på hur vi kan bevara och skydda vår natur för kommande generationer att uppleva och njuta av.