• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Risveden etapp 1 (Trehörningen)

Vägbeskrivning

Risveden etapp 1, också känd som Trehörningen, är ett naturreservat beläget i kommunerna Ale och Lerum i Västra Götalands Län. Reservatet, som förvaltas av Västkuststiftelsen, skapades år 1986 och sträcker sig över en yta av 104 hektar. Av dessa är 103 hektar landyta och 1 hektar utgörs av vatten.

Reservatet ingår i Risvedens kärnområde och omfattar Stora Kroksjön, Långemossen och en mosaik av barrnaturskog, fukthedar och kärr. Området är generellt sett ganska flackt, med undantag för norr om Kroksjön där berget stupar brant mot vattnet. Här finns små jättegrytor i bergväggen som är en populär attraktion för besökare. Vyerna över sjön och skogen från berget är magnifika.

Naturreservatet är hem för en mängd olika växt- och djurarter, inklusive många sällsynta och hotade arter. Det är också en populär destination för friluftsliv, med vandringsleder och möjligheter till fiske och bad. Besökare uppmanas att respektera naturen och ta hand om området för att bevara dess skönhet och biologiska mångfald för framtida generationer att uppleva.