• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Röå alsumpskog

Vägbeskrivning

Röå alsumpskog är ett naturreservat beläget i kommunen Karlsborg, i Västra Götalands län. Reservatet är 11 hektar stort och förvaltas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Det bildades den 11 april 1997 och består av en sumpskog som domineras av klibbal och björk.

Alskogsområdet som Röå alsumpskog ligger i sträcker sig längs Vätterns norra del. Reservatet består av 11 hektar landyta och hela området utgörs av skog. I området finns också inslag av tall, gran, ask, rönn och fågelbär. Alarna i området är grova och på vissa ställen finns välutvecklade alsocklar.

Lövträdslågor och högstubbar är ganska vanliga i Röå alsumpskog. Här finns flera sällsynta mossarter som är typiska för opåverkad skog. Bland blommorna som kan hittas i området finns exempelvis skogsbingel, dvärghäxört och gullpudra.

Som ett skyddat område är Röå alsumpskog ett viktigt habitat för många växter och djur. Genom att bevara området kan vi se till att dessa arter fortsätter att frodas och utvecklas på ett naturligt sätt.