• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Röbergshagemossen

Vägbeskrivning

Röbergshagemossen är ett naturreservat i kommunen Nora, beläget i Örebro län. Reservatet är 66 hektar stort och består av 21 hektar skog och 45 hektar våtmark. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Örebro län och skapades den 27 november 2014 för att bevara en mosaik av våtmarker och gamla skogar, liksom en sträcka av den naturligt porlande Skymhyttebäcken.

I reservatet finns anordningar som informationstavlor och en parkeringsplats för att göra det lätt för besökare att utforska området. En av de mer unika sevärdheterna i Röbergshagemossen är den sällsynta väddnätfjärilen, som kan ses i området.

Genom att skydda Röbergshagemossen kan vi bevara denna unika biotop och dess viktiga ekosystem. Det är en fristad för många olika arter och en plats där besökare kan lära sig mer om naturens värde och betydelse.

Information
Parkering