• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Rockebro

Vägbeskrivning

Rockebro är ett naturreservat som ligger i Laxå kommun i Örebro län. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Örebro län och skapades den 13:e december 1974. Naturreservatet har en storlek på 30 hektar, varav 27 hektar är landyta och 2 hektar är vatten. En stor del av området består av skog, vilket gör det till en viktig plats för många olika arter.

Det som gör Rockebro unikt är det märkliga landskapet som inlandsisen skapade under istiden. Åsryggar, kullar och sänkor är vanliga synen i området. Flera dödisgropar finns också här, vilket är ett resultat av när isblock bröts loss från den stora isen och sedan smälte och bildade gropar. Den största gropen är idag en sjö som kallas för Gropsjön, medan andra gropar är vattenfyllda vid olika tider på året.

För besökare finns det anordningar som information och parkering tillgängliga. Genom att besöka Rockebro kan man uppleva en unik natur och lära sig mer om hur landskapet formats av istiden.