• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Rocknenområdet

Vägbeskrivning

Rocknenområdet är ett naturreservat som ligger i kommunen Ljungby i Kronobergs län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Kronobergs län och skapades redan den 21 juli 1977. Med en storlek på 334 hektar består det av 333 hektar landyta och 1 hektar vatten.

Reservatet utgörs av en två kilometer lång rullstensås, som är en getryggsås med smalt åskrön och branta sluttningar. På åsen växer gles barrskog medan närmast åsen finns pors och dvärgbjörk. I det långsträckta kärret väster om åsen finns ett av Smålands största bestånd av myrlilja.

Österut ligger ett stort myrområde med kärr, fastmarksöar och den lilla Madsjön. Här växer främst blåtåtel, ett gräs som är vanligt i fuktig mark. I särskilt våta partier finns även dytåg. Våtmarksslåtter var förr mycket vanlig i området, men idag håller kärren på att växa igen.

För besökare finns det anordningar som information, parkering och rastplats i reservatet. Det vildmarksartade och vackra området är väl värt ett besök för den som vill uppleva Smålands natur. Foto: Martin Wargren