• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Rödberget

Vägbeskrivning

I Västerbottens län, Åsele kommun, ligger naturreservatet Rödberget. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Västerbottens län och skapades år 1997. Rödbergets reservat täcker en yta av 168 hektar och består främst av skogsmark. Av den totala ytan är 120 hektar skog.

Den branta sydsluttningen är bevuxen med en blandskog av gran och tall. Lövinslaget är mycket litet. Tallarna är omkring 200-250 år gamla och visar spår efter en skogsbrand. Även granarna är yngre, men flera av dem har också brandljud. Den senaste branden antas ha skett för cirka 100-130 år sedan.

Rödbergets naturreservat är en viktig plats för att bevara skogsekosystem och djurliv. Här kan man uppleva den vackra blandskogen och studera spåren av tidigare bränder. Naturreservatet är ett populärt utflyktsmål för både lokalinvånare och turister som vill uppleva Västerbottens natur på nära håll.