• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Rödkallen-Söräspen

Vägbeskrivning

Naturreservatet omfattar flera öar inklusive Rödkallen, Storgrundet, Sör-Äspen, Grillklippan och Sandögrynnorna med omgivande vattenområde. Rödkallen är belägen längst ut i den södra delen av Luleå skärgård, här finns Heidenstamsfyr, lotsutkik, kapell och ett fiskeläge. Strandängarna är ett paradis för fåglar och fågelskådare och här finns även vackra labyrinter nära fyren.

Sandgrönnorna-Skvalpen utgör ett mäktigt sanddynlandskap som är en fortsättning på Luleälvsåsen. Här kan man hitta en egen sandstrand och dra till sig sjöfåglar och vadare under både häckning och flyttning. På Storgrundets klippor häckar silltrutar och gråtrutar medan skräntärnor och vitkindade gäss har börjat häcka på senare år.

Grillklippan är ett riktigt fågelberg där fiskmåsar, silltrutar, tordmular och änder häckar. Ön är i stort sett kal men här och var finns några vindpiskade rönnar, aspar, häggar och sälgar som slagit rot. Sör-Äspen är hem för en av de finaste urskogarna där havets djurliv kan möta älg och tjäder. Dessutom har reservatet landets sydligaste växtplats för ryssnarv.

Sammanfattningsvis, Rödkallen-Söräspen är ett naturreservat i Luleå kommun som erbjuder en mängd olika natursköna platser och fågelskådning. Det är ett paradis för dem som älskar att utforska naturen och vill uppleva en av landets finaste urskogar.