• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Ronamossen/Klockesjömyren

Vägbeskrivning

Naturreservatet Ronamossen/Klockesjömyren är ett vackert område i Ljungby kommun i Kronobergs län. Det skapades av Länsstyrelsen i Kronobergs län den 25 maj 2000 och är sedan dess ett skyddat område på 384 hektar. Av dessa är 375 hektar landyta och resterande 9 hektar är vatten.

Naturreservatet består av två separata delar, nämligen Ronamossen och Klockesjömyren. I Klockesjömyren finns två sjöar, Klockesjö och Skinnesjö. En sägen om Klockesjö berättar att en jätte ska ha kastat klockan från Angelstads kyrka i sjön, vilket gav den dess namn. En annan sägen säger att klockan sänktes i sjön under orostider. Trots flera försök har ingen hittat klockan ännu.

Ronamossen och Klockesjömyren är delvis täckta av gles tallskog och myrlilja, klockljung och ängsull växer i myrarnas kanter. På fastmarksöar och i skogarna finns 100-årig barrskog med enstaka, mycket gamla tallar. I östra kanten av Ronamossen finns även gammal bokskog med flera ovanliga lavarter.

Naturreservatet är välbevarat och ovanligt orört, vilket gör det till ett populärt område för fågelskådning. Ljungpipare, trana, tofsvipa, enkelbeckasin och orr är några av de fågelarter som häckar i reservatet. Besökare kan också höra spelande orrar i området.

För att hjälpa besökare att lära sig mer om området finns en informationstavla på plats. Naturreservatet Ronamossen/Klockesjömyren är en pärla i Kronobergs län, med sin vackra natur och rika djurliv.

Information