• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Rönnfjärdsskogen

Vägbeskrivning

Rönnfjärdsskogen är ett naturreservat beläget i Tierp kommun i Uppsala län. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Uppsala län och skapades den 10 juni 2006. Naturreservatet består av 18 hektar landyta, varav 13 hektar är skog.

Reservatet är utmärkt för den som vill uppleva en typisk Hållnäsnatur. Bland de gamla träden trivs många sällsynta örter och svampar, och under försommaren kan man uppleva den praktfulla blomningen av guckuskon. Reservatet består av varierad natur med örtrik gammal kalkbarrskog, rikkärr och sumpskog. Det är en fristad för många hotade växter, och besökare kan upptäcka sällsynta arter som kräver just sådan kalkrik och fuktig miljö för att överleva.

Besökare kan också hitta många spår efter äldre tiders verksamhet, då skogarna flitigt utnyttjades av traktens bönder, mest för bete, plockhuggning och slåtter. I våra dagar håller området på att växa igen, men det finns fortfarande öppna gläntor och spärrgreniga överståndare, som vittnar om att skogen har varit glesare och ljusare. Det finns också rester av gamla stängsel och gärdsgårdar, spår av torp och igenväxta åkrar och ängar.

Följande anordningar finns i naturreservatet: Information och parkering. En populär tid att besöka Rönnfjärdsskogen är under midsommar då den sällsynta orkidén guckusko blommar med sina stora rödgula blommor. Namnet är präglat av roslagsdialekt och betyder "gökens sko" - säkerligen en syftning på den toffelformade läppen. Besökare bör dock tänka på att de är gäster i blommornas revir och låta dem stå orörda.

Information
Parkering