• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Rördalen

Vägbeskrivning

Rördalen är ett naturreservat beläget i kommunen Stenungsund i Västra Götalands Län. Området är förvaltat av Västkuststiftelsen och skapades som naturreservat den 17 november 1993. Naturreservatet är relativt litet med en storlek på endast 11 hektar, varav 9 hektar utgörs av skog.

Den största delen av området är en nordbrant som sluttar ner mot Rördalsån. Här finns en gammal granskog med rik vegetation som växer på kalkpåverkad mark med översilande källvatten. De hydrologiska faktorerna och markförhållandena är gynnsamma för ett flertal mossor, svampar och lavar. Det är framför allt sporväxtfloran som drar till sig intresse för området.

I Rördalen kan man hitta flera sällsynta arter såsom skirmossan, skuggkvastmossa och stor bandmossa. Svampfloran består av arter som granvaxskivling, diskvaxskivling samt spindelskivlingen Cortinarius napus, som bara är känd härifrån i länet.

Det finns inga stigar eller andra anläggningar för friluftsliv i området, men det är möjligt att utforska skogen på egen hand. Rördalen är ett perfekt resmål för den som vill uppleva en vacker och orörd skog med rikt djur- och växtliv.