• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Rosmossen

Vägbeskrivning

I Södermanlands län, närmare bestämt i kommunen Flen, hittar man naturreservatet Rosmossen. Reservatet skapades år 2007 och har en storlek på 69 hektar, vilket består av 55 hektar skog och 14 hektar annan landyta. Förvaltningen av reservatet ligger under Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Rosmossen är känt för sin kuperade terräng som bjuder på gammal skog, berg, rasbranter och branta stup. Den sydvästra delen av reservatet bjuder på de mest dramatiska partierna. Här växer träd som har uppnått en ålder på över 200 år och skogen är strövvänlig med fina vyer över hällmarkerna.

Under sommaren och hösten kan besökarna plocka bär och svamp i markerna. Reservatet består huvudsakligen av mager tallskog men här finns också bördiga granskogar, sumpskogar och öppna myrpartier.

Genom reservatet går Sörmlandsleden och det finns en möjlighet att göra en rundslinga på cirka 2 km. Slingan går i de södra och mer dramatiska delarna av Rosmossen. Vandringen här är lite mer krävande men bjuder på både knotiga gamla träd och spektakulära rasbranter. Ett exempel är en 30 meter hög rasbrant där en mängd stora och mossiga block har fallit ner.

Rosmossen är ett naturreservat som passar att besöka året om och bjuder på en unik naturupplevelse.