• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Rötjärnberget

Vägbeskrivning

Rötjärnberget är ett naturreservat beläget i Åsele kommun, Västerbottens län. Reservatet, som förvaltas av Länsstyrelsen i Västerbottens län, skapades den 28:e december 2009 och täcker en yta på 128 hektar. Av denna yta utgör 124 hektar land och 3 hektar vatten.

Naturreservatet består av en skogsdominerad miljö med inslag av mindre myrområden, små tjärnar och vegetationslösa blockhav. De skogar som finns i området består till största del av friska tall- och granskogar som har naturskogsartad karaktär. Det finns även ett mindre talldominerat område i mitten av reservatet där skogen är något yngre och mer påverkad av skogsbruk.

Förutom skogen finns det även en vindskyddanordning i Rötjärnberget som besökare kan använda sig av. Reservatet är ett populärt utflyktsmål för både lokalbefolkning och turister som vill uppleva naturen på nära håll.

Vindskydd