• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Ruderskogen

Vägbeskrivning

Ruderskogen är ett naturreservat som ligger i Tibro kommun i Västra Götaland. Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och skapades den 2 januari 2001. Det omfattar en landyta på 42 hektar, varav 41 hektar utgörs av skog.

Naturreservatet består av en lövrik sumpskog som omges av granskog med inslag av död ved. I mitten av området finns ett alkärr som är vattenfyllt större delen av året. Sumpskogen är mycket speciell med sin kalkkrävande flora, vilket är ovanligt i Tibrotrakten som annars är kalkfattig. Detta beror på det kalkrika källvattnet som sipprar upp i området.

Klibbalskärret i naturreservatet har en mossig al- och björkskog med mossiga stenar och tuvor. Det finns flera signalarter för skog med höga naturvärden i området, till exempel myskmadra, dvärghäxört, rörsvepemossa och havstulpanlav.

Ruderskogen ligger cirka 4 kilometer sydost om Tibro samhälle och är ett viktigt skyddat område för det biologiska mångfaldet i området.