• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Safjället

Vägbeskrivning

Safjället är en av de vackraste naturreservaten i Västra Götalands Län, som ligger i kommunen Mölndal. Detta naturreservat är en bergsplatå som är omgiven av stadsbebyggelse. Det är ett skyddat område som skapades den 24/05/1993 av Mölndals kommun.

Safjället Naturreservat täcker en yta på 87 hektar och består av 86 hektar landyta och 1 hektar vatten. Skogen som täcker 71 hektar på bergsplatån består mestadels av tall, gran och björk. Detta område har fått sitt utseende genom plantering och spontan igenväxning av tidigare hedmark.

Safjället har mycket att erbjuda för den som vill uppleva naturen. Reservatet har en stor betydelse som friluftsområde för närboende och besökare. Här finns många stigar och leder för att utforska området. Reservatet har också flera anordningar som utgör perfekta rastplatser för besökare, som till exempel parkering, vindskydd, information och utsikt.

Berget utgör ett markant inslag i stadsbilden, särskilt med sina branter i sydväst mot Toltorpsdalen. Safjället är ett viktigt kultur- och naturområde i Mölndal och Västra Götalands Län. Förvaltningen av Safjället ligger hos Mölndals kommun som strävar efter att bevara och utveckla områdets naturvärden.

Safjället Naturreservat är en fantastisk plats att besöka om du vill uppleva naturen och samtidigt njuta av stadens närhet.