• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Säivisnäs

Vägbeskrivning

Säivisnäs är ett naturreservat beläget i Norrbottens län, mellan kommunerna Haparanda och Kalix. Reservatet är förvaltat av Länsstyrelsen i Norrbottens län sedan dess skapande den 13:e juli 1995. Med en total yta på 110 hektar består Säivisnäs av 109 hektar land och 1 hektar vatten.

Säivisnäs är en naturskön fastlandsudde som erbjuder en rik flora av kalkkrävande växter. Här finns också en mängd olika fåglar som drillsnäppor, småskrakar och rödbenor längs stränderna. Morkullan har sin spelflykt över skogen på försommarnätterna. Området består av en blandning av hällmarksskogar, klippområden, myrpartier, sumpskogar och mossrika granskogar.

Nära Stortjärn har det gjorts det första fyndet i norra Sverige av stor låsbräken, en halvmeterhög ormbunke med sporsamlingarna på ett eget blad i toppen. Runt udden löper en blockstrand med partier av hällar som starkt påverkas av landhöjningen. Under istiden var landet nedtryckt av kilometerdjup is. Sedan isen för 10 000 år sedan smälte bort söker jordytan återta sin gamla form. Ny land stiger ur Bottenviken med 8 millimeter per år. På de nybildade stränderna finns stora havtornssnår.

Säivisnäs naturreservat är en viktig del av Norrbottens naturliga omgivning och skyddar en mängd olika växt- och djurarter. Det är också en populär destination för människor som söker ro och rekreation i en vacker och naturskön miljö.