• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Sakritjärnberget

Vägbeskrivning

Sakritjärnberget är ett naturreservat som ligger i Luleå kommun i Norrbottens län. Naturreservatet skapades den 31 mars 2005 och förvaltas av Länsstyrelsen i Norrbottens län. Sakritjärnberget är 66 hektar stort och består av landyta, varav 45 hektar är skog.

På Sakritjärnbergets sydvästsluttning växer en granskog med grova aspar och andra lövträd. I området finns också gott om brandstubbar och annan död ved. Mellan hällmarkerna i de centrala delarna finns en gammal tallskog med 250-åriga tallar. Många av tallarna har brandljud, vilket är halvläkta sår efter gamla skogsbränder. Området är också rikt på örter och har en mångfaldig flora.

Sakritjärnberget når en höjd av cirka 135 meter över havet och har varit täckt av havet efter istiden. På toppen finns spår efter äldre kvartsbrytning.

Sakritjärnberget är ett vackert och unikt område som bjuder på både skog och öppna hällmarker. Det är ett populärt område för vandring och naturupplevelser, där besökarna kan utforska den gamla tallskogen och beundra den rika floran.