• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Sälsklinten

Vägbeskrivning

Sälsklinten är ett naturreservat beläget i kommunen Vansbro i Dalarnas län. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Dalarnas län och skapades den 27:e juli 2018. Naturreservatet sträcker sig över en yta av 105 hektar, där hela ytan är land. Av dessa 105 hektar består 104 hektar av skog.

Naturreservatet ligger på de nordliga sluttningarna av Sälsklinten och Östra berget. I närheten av området finns Myckelberget och Tjärnberget, medan sjön Bysjön ligger öster om naturreservatet. Den högvuxna granskogen växer i en terräng som är brant och storblockig.

Sälsklinten är ett viktigt naturområde för den biologiska mångfalden i området. Där finns en rik flora och fauna med många hotade och sällsynta arter. Området är också viktigt för bevarandet av skogsekosystemet och dess funktioner.

Naturreservatet är öppet för allmänheten och det finns möjlighet att vandra i området. Det är också möjligt att ta med sig en fiskeutrustning och fiska i Bysjön. Besökare uppmanas att ta hänsyn till naturen och inte störa djurlivet.