• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Sandåns lövskog

Vägbeskrivning

Sandåns lövskog är ett naturreservat som ligger i kommunen Säffle i Värmlands län. Reservatet, som skapades den 9 juli 2013, förvaltas av Länsstyrelsen i Värmlands län och har en storlek på 21 hektar.

Av dessa 21 hektar består 15 hektar av landyta, 5 hektar av vatten och 14 hektar av skog. Den biologiskt värdefulla skogen består av både vanliga lövträd och ädellövträd som ask, alm, ek och hassel. I skogen finns också grova träd och död ved, vilket skapar en miljö där hackspettar och andra fåglar trivs och häckar i hålträd.

Fågelfaunan i området är rik och det finns flera mindre vanliga fågelarter som man kan få syn på. Exempel på dessa är mindre hackspett, gråspett och entita.

I naturreservatet finns även anordningar för information om området. Dessutom kan man upptäcka lämningar av ett torp, en gammal såg och en ruin av en kvarn.

Sandåns lövskog är alltså ett vackert och biologiskt värdefullt område som är väl värt ett besök för den som är intresserad av natur och kulturhistoria.