• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Sånebyklätten

Vägbeskrivning

Sånebyklätten är ett naturreservat beläget i Sunne kommun i Värmlands län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Värmlands län och skapades den 15:e april 1989 för att bevara områdets unika geologiska bildning och för att låta det utvecklas mot naturskog/urskog.

Reservatet omfattar en landyta på 9 hektar och består helt av skog. Det är den sydligaste av en serie grusavlagringar som avsattes av den isälv som följde Rottnaälvens dalgång när inlandsisen smälte undan. I norra delen av reservatet är det svagt sluttande med en skarpt markerad "getrygg" som tilltar mot söder. I söder avslutas kullen med branta sluttningar från högsta punkten.

På toppområdet dominerar tall och björk medan gran med inslag av asp är mest dominant i de nedre delarna av reservatet. Utmed åsens södra del framträder vackra strandlinjer efter innanhavet med tydliga terrasser.

Sånebyklätten är ett viktigt område för bevarandet av den biologiska mångfalden och är en plats där man kan uppleva naturen i dess mest naturliga form. Som ett naturreservat är det skyddat från exploatering och förstörelse, vilket gör det till en plats där besökare kan njuta av den vilda skönheten utan att behöva oroa sig för att det försvinner.