• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Sätravallen

Vägbeskrivning

I Östergötlands län, nära kommunen Linköping, ligger naturreservatet Sätravallen. Reservatet, som förvaltas av Länsstyrelsen i Östergötlands län, skapades den 3 juni 1996 och sträcker sig över en yta av 10 hektar.

Sätravallen naturreservat består främst av äldre lövskog med inslag av äldre barrskog och igenväxande hagmark. Det mildare klimatet som stångådalen erbjuder har lett till att lövträd som kräver en varmare miljö har kunnat överleva här i större utsträckning. Ett exempel på detta är linden, som föryngras spontant i området och som i länet i övrigt endast är känt vid kusten och på öarna i Vättern.

På marken i Sätravallen finns en lundflora som trivs i det näringsrika området. Här växer bland annat liljekonvalj och ekbräken, samt mindre vanliga arter som trollduva och lungört. En bäck rinner genom lövskogen med grov asp, björk och ädellövträd och längs med bäcken växer springkorn som med sina vackra gula blommor ger ett exotiskt intryck.

Nära stranden mot Sätrasjön finns en mycket värdefull gammal barrskog i en brant sluttning. Här växer gammelgranlav på gamla granar och på de grova träden och klipporna finns flera intressanta lavar och mossar.

För besökare finns det information och parkering tillgängligt i naturreservatet, som utgör en del av det vackra eklandskapet mellan Åtvidaberg och Linköping.