• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Sätuna utmark

Vägbeskrivning

Sätuna utmark är ett naturreservat som ligger på Nordbillingens diabasplatå i kommunerna Falköping, Skara och Skövde i Västra Götalands län. Reservatet skapades den 4 oktober 2006 och förvaltas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Med en yta på 51 hektar består reservatet helt av landyta, varav 47 hektar är skog.

Skogen i Sätuna utmark är en barrblandskog på frisk – fuktig mark med lövinslag, hällmarker, våtmarker och sumpskogar. Många av granarna och tallarna i reservatet är uppemot 200 år gamla och det finns gott om död ved. Skogen är utmark till Sätuna församling som ligger söder om Hornborgasjön. Den består av smala samfällda skiften med flera ägare till varje skifte, vilket har bidragit till att skogen har varit svårbrukad och lämnats orörd.

Sätuna utmark är ett värdefullt naturreservat som bidrar till den biologiska mångfalden i området. Här kan man uppleva en vacker och orörd skogsmiljö med gamla träd och en rik flora och fauna. Reservatet är en populär plats för friluftsliv och rekreation, men det är också viktigt att ta hänsyn till naturen och respektera de regler som finns för att skydda området.