• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Säveåns dalgång

Vägbeskrivning

Säveåns dalgång är ett naturreservat som ligger i kommunen Lerum i Västra Götalands Län. Reservatet, som förvaltas av Västkuststiftelsen, skapades den 19 februari 1973 och omfattar en yta på 65 hektar. Av denna yta utgörs 53 hektar av landyta, 12 hektar av vatten och 45 hektar av skog.

I naturreservatet finns flera anordningar såsom information, parkering och rastplatser. Reservatet är ett populärt utflyktsmål, särskilt under våren då vitsippor blommar i lövsalarna och grönsångarens drill hörs i fågelkören. Ån är också känt för sitt öringfiske. Genom reservatet går en fem kilometer lång vandringsled som kan nås från både Floda station och Stenkullens station.

Under vandringen kan man titta på fåglar såsom forsärla och strömstare som är karaktäristiska för forsar och strömmar. Dalgången är täckt av alskogar och andra ädellövträd men har också öppna avsnitt med betesmark. Området är perfekt för picknick och det finns flera mindre rastplatser längs leden.

Den öring som finns i Säveåns forsar tillhör en ursprunglig stam av strömlevande öring. För att fiska krävs ett fiskekort som kan lösas hos Sportfiskarna eller Fiskekort.se. Säveåns naturreservat är ett perfekt utflyktsmål för den som vill uppleva naturen utan att behöva ta bilen.