• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Segersjö

Vägbeskrivning

Segersjö är ett 26 hektar stort naturreservat i Örebro kommun. Det skapades den 12:e januari 2007 och förvaltas av Länsstyrelsen i Örebro län. Här finner man en 17 hektar stor skog med jätteekar som berättar om en svunnen tid. Denna tid var kännetecknad av fartyg byggda av ekvirke, en mäktig kung och ett helt annat jordbrukslandskap än vad som finns idag. De gamla ekarna är också hem för sällsynta insekter och lavar.

I naturreservatet finns det möjlighet att parkera och det finns information om området att ta del av. Naturreservatet Segersjö är en viktig plats för att bevara den svenska naturen och dess historia.