• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Segolstorpshöjden

Vägbeskrivning

Segolstorpshöjden är ett naturreservat beläget i kommunen Säffle i Värmlands län. Reservatet, som förvaltas av Länsstyrelsen i Värmlands län, skapades den första april 2006 och sträcker sig över en yta på 140 hektar.

Av denna yta består 133 hektar av land och 7 hektar av vatten. Större delen av reservatet utgörs av skog, närmare bestämt 119 hektar. Reservatet innehåller även anordningar såsom informationstavlor och en parkering.

Under 1860-talet härjade en skogsbrand i området, vilket än idag kan ses genom spår i landskapet. Den äldre barrskogen är bitvis inslagen av lövträd medan yngre lövrika skogar utgör en del av reservatet. Naturreservatets värden utgörs av den naturskogsartade miljön, där vissa delar har stått opåverkade av människan under lång tid.

Syftet med att skapa reservatet var att bevara den naturskog med dess flora och fauna, inklusive sällsynta och hotade arter, samt att utveckla nya lövskogsmiljöer. Därför innehåller reservatet även ungskogar med spridda gamla aspar som lämnats vid avverkning.

Segolstorpshöjden bjuder på en unik naturupplevelse och är väl värd ett besök för den som vill utforska Värmlands naturskönhet.