• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Sifferboberget-Skalsberget

Vägbeskrivning

Detta gynnar en mängd olika växter och djur som trivs i området. Bland annat finns det en rad olika anordningar för besökare, såsom information, parkering, eldstad och vindskydd. Detta gör att människor också trivs här, då de kan vandra på led och rasta vid vindskydd.

Söder om sjön Gimmen ligger de två bergstopparna Sifferboberget och Skalsberget. Dessa utgör en viktig del av naturreservatet och bidrar till dess unika karaktär. Sammanfattningsvis är Sifferboberget-Skalsberget ett vackert och skyddat område som är värt att besöka för både människor och djur.

Information
Parkering
Eldstad
Vindskydd