• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Singelstorps fly

Vägbeskrivning

Singelstorps fly är ett naturreservat beläget i kommunen Uppvidinge, i Kronobergs län. Det skyddade området förvaltas av Länsstyrelsen i Kronobergs län och skapades den 2 februari 2001. Reservatet är 197 hektar stort, varav 194 hektar utgörs av landyta och 3 hektar av vatten. Dessutom består reservatet av 113 hektar skog.

Naturreservatet kännetecknas av myrmarker, barrskog och en liten sjö. Området är näst intill orört och utgör tillsammans med Gripagårdsflyet ett större komplex av myrar. Tallskogen på Västra Mark har uppstått efter en brand på 1830-talet och bidrar till områdets vackra natur. Här finns också orörda kärr och kala mossar med ljung och tuvdun. Jungfru Marie nycklar, kråkris, renlavar, vitmossor, rosling och tranbär är bara några av de växter som frodas i reservatet.

En populär sevärdhet i Singelstorps fly är getryggsåsen, en rullstensås längs vilken det går en stig. Inom reservatet häckar trana och tjäder, vilket gör området till en viktig plats för fågelskådning. För besökare finns det information och en parkering tillgänglig.