• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Sjö

Vägbeskrivning

Naturreservatet Sjö är ett fantastiskt naturområde som ligger i kommunerna Hylte och Ljungby i Hallands län. Det är ett naturreservat som förvaltas av Länsstyrelsen i Hallands län och har varit skyddat sedan den 12 juli 1988. Sjö är ett naturreservat som består av 40 hektar landyta, varav 34 hektar är skog.

Sjö är en gammal kulturbygd med spår från människan som går långt tillbaka i tiden. Reservatet ligger bredvid sjön Unnern och här har besökare möjlighet att se flera intressanta fågelarter. På en kulle i norra delen av reservatet finns små och smala åkertegar som är terassliknande. Mellan dessa ligger mossiga stenhögar, kända som odlingsrösen, tätt. Rösena vittnar om att marken en gång röjdes på sten för att ge plats åt odling.

Resten av reservatet består av bokskog, ekskog och blandskog. Från Sjö kan man njuta av en av traktens allra vackraste utblickar över Unnen, en klarvattensjö som är cirka 25 meter djup.

För besökare som vill lära sig mer om reservatet finns det information att tillgå och en parkering att använda. Sjö är ett naturreservat som har mycket att erbjuda, både för den som vill njuta av naturen och för den som vill lära sig mer om områdets historia och geologi.

Information
Parkering