• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Sjösåsa näs

Vägbeskrivning

I kommunen Växjö i Kronobergs län ligger naturreservatet Sjösåsa näs. Det är ett relativt nytt naturreservat som skapades den 16 november 2019 och förvaltas av Länsstyrelsen i Kronobergs län. Reservatet är 54 hektar stort och består av 17 hektar landyta, 36 hektar vatten och 10 hektar skog.

Vid Mörrumsåns mynning i Örken kan man besöka detta naturreservat. Här möts kultur och natur i en skarp kontrast. Forsen i ån är inte särskilt imponerande för lantmätaren, men för öringen är den en utmärkt plats att leka i. Strömfåran är kantad av al och andra trädslag, och på marken vid deras fötter växer en ovanlig ormbunke kallad safsan.

Vid åmynningen vidgas ån och omges av breda mader. Tidigare användes dessa mader för att bärga hö till församlingens behov. Numera är platsen sällan besökt trots sin närhet till samhället Braås.

På näset tar mäktiga tallar vid i ett svårtillgängligt område. Våtmarker skär av näset och skapar en stilla och isolerad plats trots närheten till Braås. Här kan man koppla av och njuta av naturen utan att störas av stadens ljud och rörelse.