• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Sjöstorps kalkkärr

Vägbeskrivning

Sjöstorps kalkkärr är ett naturreservat beläget i kommunen Ödeshög i Östergötlands län. Naturreservatet, som förvaltas av Länsstyrelsen i Östergötlands län, skapades den 23 januari 2009 och täcker en yta av 7 hektar, varav 1 hektar är skog och resten landyta.

Kalkkärren är en hotad naturtyp i Östergötland, där många kärr har växt igen eller förstörts genom utdikning och gödsling av marken. Väg- och järnvägsbyggen utgör också hot mot denna känsliga miljö. Trots detta är kärret mycket artrikt, tack vare den tuffa levnadsmiljön som kalken utgör för många arter. Näringsämnet fosfor blir svårt att komma åt för växter, vilket ger möjlighet för växter och djur som är unikt anpassade till den kalkrika miljön att leva här.

Bland de välkända orkidéerna i Sjöstorps naturreservat kan man också hitta arter som annars bara växer i fjällvärlden, som svarthö, en lejongapsväxt. Andra karaktärsarter inkluderar gräsull, majviva, kärrsälting, tätört, klasefibbla, flugblomster, blodnycklar, ängsnycklar och kärrknipprot. Bland de ovanligare snäckorna som kan hittas i reservatet finns kalkkärrsgrynsnäckan, smalgrynsnäcka och ängspuppsnäcka.

För besökare finns information och parkering tillgängligt i Sjöstorps kalkkärr, där man kan uppleva denna unika naturtyp och dess artrika flora och fauna.

Information
Parkering