• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Sjunnerup

Vägbeskrivning

Sjunnerup är ett naturreservat beläget i Höörs kommun i Skåne län. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Skåne län och skapades den 2 mars 2019. Reservatet har en total yta på 19 hektar, helt bestående av land. Av denna yta är 17 hektar täckt av skog.

Under 1800-talet utgjorde Sjunnerup en del av det stora fäladslandskapet norr om Höör. Områdets gamla bokar växte upp i dessa betesmarker som då var solbelysta. De senaste 100 åren har ädellövskogen tagit över området. Tegelbruksrester från 1800-talet kan också ses i Sjunnerup.

En lättåtkomlig stig går genom reservatet och bjuder besökare på en naturskön promenad. Sjunnerup är ett viktigt skyddat område för Skånes fauna och flora, och är en plats där besökare kan uppleva naturen i dess mest autentiska form.