• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Skagershultsmossen

Vägbeskrivning

Skagershultsmossen är ett naturreservat beläget i Örebro län, mellan kommunerna Laxå och Lekeberg. Naturreservatet, som förvaltas av Länsstyrelsen i Örebro län, skapades den 12 mars 1982 och sträcker sig över en yta av 1025 hektar. Av denna yta består 1021 hektar av land och 3 hektar av vatten, medan 120 hektar utgörs av skog.

Fågellivet på Skagershultsmossen är rikt och varierat, med orrar som spelar tidigt på våren och senare ankomst av tranor, grönbenor och ljungpipare. Fågellivet kan upplevas på bästa sätt från det västerländska fågeltornet.

Förutom fågeltornet finns även andra anordningar i naturreservatet, såsom information och parkering. Skagershultsmossen är den största mossen i Örebro län och även ett av de största reservaten i länet.

Fågeltorn
Information
Parkering