• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Skälhult

Vägbeskrivning

Skälhult är ett naturreservat beläget i Kronobergs län, Ljungby kommun. Naturreservatet är 64 hektar stort och förvaltas av Länsstyrelsen i Kronobergs län. Skälhults naturreservat skapades den 18 januari 2017 och består av 62 hektar landyta och 1 hektar vatten. Av den totala ytan består 50 hektar av skog.

Naturreservatet är en värdefull plats med en blandning av bok- och barrskog. Genom reservatet slingrar sig Lidhultsån och längs åns norra strand ligger rullstensåsen Skälhultsåsen. Besökare har möjlighet att se utter i Lidhultsån. Lidhultsån delar naturreservatet i två delar med breda vassbälten och mader som omger åns huvudfåra.

I naturreservatets norra del ligger Skälhultsåsen, en rullstensås med bok- och blandskog. I bokskogen på Skälhultsåsen finns flera intressanta arter, flera av dem rödlistade. På åsens sluttning, i reservatets nordöstra del, kan du se en fast fornlämning i form av en tjärdal. Inom reservatets gränser finns även skogssjön Skälsgöl och Djurö mosse.

Besökare kan också hitta information, parkering och eldstad i naturreservatet. Området norr om Lidhultsån var tidigare inhägnad åkermark och sumpskog. Under 1900-talet har området åter blivit skogsmark och är nu en värdefull plats att besöka för naturentusiaster.