• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Skallvattenberget

Vägbeskrivning

Skallvattenberget är ett naturreservat som ligger i Västerbottens Län i kommunen Åsele. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Västerbottens län och skapades den 16/10/2009. Naturreservatet har en storlek på 98 hektar och består helt av landyta. Av denna yta utgör 90 hektar skog.

Skallvattenbergets naturreservat är beläget cirka 24 kilometer västsydväst om Åsele och består av de högre delarna av Skallvattenberget. Detta berg är främst flackt men har en lite brantare nordsluttning. Skogarna i reservatet består huvudsakligen av välskiktade grannaturskogar på friska blåbärsrismarker, där det bitvis finns stora lövinslag.

I centrum av reservatet finns även ett område med grandominerad utvecklingsmark med en stor mängd björkar och sälgar. Skallvattenbergets naturreservat är en viktig del av Västerbottens Län och dess biologiska mångfald, och dess bevarande är avgörande för att bevara regionens naturliga skönhet och värdefulla ekosystem.