• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Skålsåsen

Vägbeskrivning

Skålsåsen är ett nytt naturreservat som nyligen skapades av Länsstyrelsen i Värmlands län den 15 april 2021. Naturreservatet ligger i kommunen Karlstad och har en total landyta på 22 hektar. Av dessa 22 hektar utgörs 21 hektar av skog.

Som ett naturreservat är Skålsåsen ett skyddat område med en hög biologisk mångfald och naturvärden. Det är också en plats där människor kan uppleva naturen och ta del av dess skönhet. Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Värmlands län, som ansvarar för att skydda och bevara området för framtida generationer att uppleva.

Skålsåsen är en viktig del av Värmlands natur och är en plats där man kan hitta många olika arter av växter och djur. Skogen är en viktig livsmiljö för många av dessa arter och är en del av den stora skogsmiljön som finns i området.

Genom att skydda Skålsåsen som naturreservat kan vi säkerställa att dess värdefulla natur och biologiska mångfald bevaras för kommande generationer att uppleva och njuta av.