• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Skanör-Höll

Vägbeskrivning

Naturreservatet är beläget längs med Höllvikens västra strand och utgör en välbevarad rest av det kustbeteslandskap som tidigare fanns längs Skånes kust. Marken har aldrig gödslats och har en rik flora som gynnas av betande djur. Fågellivet är också mycket rikt.

Besökare kan ta del av information om reservatet, parkera och använda en rastplats. Skanör-Höll är en viktig plats för bevarande av Skånes naturliga miljö och är väl värt ett besök för den som är intresserad av fågelliv och ursprunglig flora.