• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Skansen Läckö

Vägbeskrivning

Området är en fristad för ett sjuttiotal grova ekar och har en rik flora med bland annat brudbröd. Man kan fortfarande se spår av vallarna i terrängen men annars är mycket lite känt om fästningen, som var tänkt att skydda Läckö slott i norr.

På Magnus Gabriel de la Gardies tid var det fortfarande gott om ek i södra Sverige och går man ännu längre tillbaka i tiden täcktes förmodligen stora delar av Götaland av ekskogar. Idag är ek ganska sällsynt och stora, gamla, vidkroniga exemplar börjar bli en bristvara i det svenska landskapet.

Vid Skansen Läckö växer ännu ett sjuttiotal stora ekar som är både vackra för ögat och gynnar den biologiska mångfalden. Eken står nämligen värd för fler insekter, svampar och lavar än något annat svenskt träd. Det är ett mångkulturellt myller, ett naturens New York.

För att besöka naturreservatet finns det anordningar som dass, information, parkering och rastplats tillgängliga. Skansen Läckö är en viktig plats för att bevara den svenska naturen och dess historia.