• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Skinnaränget

Vägbeskrivning

I kommunen Orsa i Dalarnas län finns ett naturreservat som heter Skinnaränget. Detta naturreservat, som förvaltas av Länsstyrelsen i Dalarnas län, skapades den 22 november 2004 och omfattar en yta på 98 hektar.

Av de 98 hektar utgörs 69 hektar av skog och resterande yta består av öppna våtmarker. Här kan flora och fauna leva i ett naturligt samspel med ohuggna skogar och öppna våtmarker. Enligt uppgifter finns det olika arter av sländor, gulärla, bäver och slåtterblomma att se i området.

För besökare som vill lära sig mer om området finns information anordnad på platsen. Skinnaränget är ett vackert och välbevarat naturreservat som ger möjlighet att ta del av den fantastiska naturen i Dalarna.

Information