• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Skitåsen (Käglanbeståndet)

Vägbeskrivning

I Örebro kommun finner man naturreservatet Skitåsen (Käglanbeståndet), beläget i Örebro län. Reservatet, bestående av en 3 hektar stor landyta, förvaltas av Länsstyrelsen i Örebro län och skapades redan den 2 augusti 1951. Skitåsen erbjuder en naturlig upplevelse av en gammal barrskog med omkring 300 år gamla tallar och granar som uppnått den aktningsvärda åldern av cirka 170 år. Vid bildandet av naturminnet uppmättes den grövsta tallen till 62 cm i diameter och den grövsta granen till 48 cm i diameter i brösthöjd. Besökare kan ta del av information om reservatet på platsen.

Information