• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Skoghusets enefälad

Vägbeskrivning

Naturreservatet Skoghusets enefälad är beläget i Skåne Län och förvaltas av Länsstyrelsen i Skåne. Reservatet skapades den 4 maj 2019 och täcker en yta av 51 hektar. Av denna yta utgör 50 hektar landyta och 25 hektar består av skog.

Skoghusets enefälad erbjuder besökare en unik naturupplevelse med ett mosaikartat landskap bestående av vidsträckta betesmarker och betade skogsområden. Här finns även några mycket gamla bokar som har vuxit upp i området under 1700- och 1800-talen. Dessa bokar är ett tydligt exempel på områdets långa historia som betesmark.

Naturreservatet ligger i kommunen Sjöbo, norr om Ystad, och är ett populärt utflyktsmål för både lokalbefolkningen och turister. Här kan besökare njuta av den vackra naturen och få en inblick i den rika historien som omger området.

Genom att skydda Skoghusets enefälad som naturreservat kan vi säkerställa att områdets unika natur och kulturhistoria bevaras för framtida generationer att uppleva och njuta av.