• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Skönabäck

Vägbeskrivning

Skönabäck är ett naturreservat beläget i kommunen Skurup i Skåne län. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Skåne län och skapades den 10 november 1982. Naturreservatet sträcker sig över en yta på 18 hektar, varav 14 hektar utgörs av landyta, 4 hektar av vatten och 11 hektar av skog.

I Skönabäcks naturvårdsområde finns en lummig ädellövskog intill Borgasjön och Skönabäcks säteri. En del av bokskogen närmast sjön har en närmast parkliknande karaktär och hyser mycket gamla träd.

Under vår och försommar kommer Skönabäck särskilt till sin rätt då vårfloran är som vackrast och fågelkören sjunger som mest intensivt. För besökare finns det information om området samt en parkering att tillgå.