• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Skovelsjöberget

Vägbeskrivning

Skovelsjöberget är ett naturreservat beläget i Västerbottens Län, och förvaltas av Länsstyrelsen i Västerbottens län. Reservatet skapades den 28:e december 2009 och sträcker sig över en yta av 423 hektar. Av dessa består 337 hektar av landyta och 85 hektar av vatten.

Skovelsjöberget ligger cirka 3 mil nordväst om Åsele, på en höjd av 340–450 meter över havet och vid sjön Skovelsjön. Området utgörs av skog på båda sidor av sjön, där berget Skovelsjöberget är den högsta punkten. Reservatet inkluderar även ett nord- och sydvästsluttande landskapsnitt med flacka skogspartier och flera myrområden och tjärnar.

Med sina 260 hektar skog utgör denna naturreservat en viktig del av den lokala naturen och dess biologiska mångfald. Skovelsjöberget är en viktig livsmiljö för flera arter av både växter och djur. Reservatet lockar även besökare från när och fjärran som vill uppleva den vackra naturen och få ta del av den avkopplande och rogivande atmosfären.

Skovelsjöberget är ett fantastiskt exempel på hur naturreservat kan bevaras och skyddas för framtida generationer att njuta av. Med sin imponerande storlek och varierade landskap representerar reservatet en viktig del av den svenska naturen, och är en påminnelse om vikten av att skydda våra ekosystem.