• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Skvaleberget

Vägbeskrivning

Skvaleberget är ett naturreservat beläget i kommunen Örebro i Örebro län. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Örebro län och skapades den 11:e april 1986. Reservatet är ungefär 18 hektar stort och består av landyta och skog.

Det som gör Skvaleberget unikt är dess rika förekomst av idegran, ett barrträd som har funnits på platsen sedan istiden. Naturreservatet skyddar Närkes största bestånd av idegran, vilket gör det till en viktig plats för bevarandet av den sällsynta växtarten.

Skogarna i Skvaleberget utgör även en ovanlig naturtyp kallad kalkbarrskog, som huserar en stor variation av växter, svampar och mossor. Det är en vacker och varierande skog som är väl värd ett besök.

För att underlätta besöket finns det information och parkeringar tillgängliga för besökare. Det är dock viktigt att vara försiktig, eftersom idegranen är en av våra giftigaste växter.

Sammanfattningsvis är Skvaleberget en viktig plats för bevarandet av idegran och en unik skogsmiljö som är väl värd ett besök.