• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Skvallerbäcken

Vägbeskrivning

Skvallerbäcken är ett naturreservat som ligger i kommunen Söderhamn i Gävleborgs län. Det skapades av Länsstyrelsen i Gävleborgs län den 27 december 2007 och är 319 hektar stort. Av dessa 319 hektar består 317 hektar av landyta och 2 hektar av vatten. Reservatet består huvudsakligen av skog, som täcker en yta på 249 hektar.

Naturen i Skvallerbäckens naturreservat är mycket omväxlande. Här finns gammal tallskog, senvuxen granskog, blandsumpskogar och lövrika skogar med gott om gammal björk och asp. Insprängt mellan skogspartierna finns en mängd små våtmarker och två små skogstjärnar, Glatjärnen och Igeltjärnen.

Stora delar av området har undgått skogsavverkningar under det senaste seklet. Det gör att skogen hunnit utveckla träd av olika ålder, rikligt med gamla träd och gott om döda träd.

För att underlätta för besökare finns det i naturreservatet informationstavlor och en parkering. Skvallerbäckens naturreservat är ett vackert och omväxlande område som är väl värt ett besök för den som uppskattar naturen.

Information
Parkering