• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Slada

Vägbeskrivning

Slada är ett naturreservat beläget i Tierp kommun, Uppsala län. Området förvaltas av Länsstyrelsen i Uppsala län och skapades som naturreservat den 20 juni 2018. Slada sträcker sig över en yta på 863 hektar, varav 560 hektar utgörs av landyta, 302 hektar av vatten och 393 hektar av skog.

Reservatet består av en variationsrik natur som är hem för många ovanliga arter. Vid havet finns grunda vikar och laguner som är viktiga för fåglar, fiskar och amfibier. Havsstrandängarna och stenstränderna är kantade av typisk landhöjningsskog som längre upp på land övergår i blandskogar och äldre granskogar. Stora delar av skogarna är åldersblandade med äldsta träden som är uppemot 200 år. Död ved finns gott om och är knutet till många sällsynta arter.

Jordlagren i Slada har en hög kalkhalt vilket gör området botaniskt rikt. Rikkärr med orkidéer som gulyxne, kärrknipprot och ängsnycklar finns här, och i skogsmarkerna finns gott om kalkgynnade kärlväxter och marksvampar.

För besökare finns det information och parkering tillgängligt i reservatet. Slada är en av landets mest artrika och skyddsvärda miljöer som är väl värd ett besök för naturintresserade människor.