• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Slandön

Vägbeskrivning

Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Stockholms län och består av 30 hektar landyta, varav 26 hektar utgörs av skog. Skogen innehåller många naturskogsstrukturer såsom gamla träd, olikåldrighet, torra träd, kullfallna träd i olika stadier av förmultning med mera. Detta bidrar till att området har höga naturvärden och en rik förekomst av signalarter och rödlistade arter.

Slandön är ett viktigt område för bevarande av biologisk mångfald och ett populärt utflyktsmål för naturintresserade. Med sitt unika ekosystem är det en plats som är väl värd att besöka och uppleva.