• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Smäcken

Vägbeskrivning

I Borlänge kommun i Dalarnas län ligger naturreservatet Smäcken. Reservatet skapades den 1 maj 2012 och förvaltas av Borlänge kommun. Det är 30 hektar stort, varav 29 hektar är landyta och 12 hektar består av skog. Smäcken är en tätortsnära natur som omges av bostadsområden och används främst av de som bor i närheten.

Området är mycket variationsrikt och innehåller en lummig grönska, öppna marker samt källor och vattendrag. Detta gör det till en värdefull oas för olika växter och djur. Namnet Smäcken kommer från den spång, som tidigare kallades smäck, som ledde över Lusbäcken intill dess utlopp i Tunaån.

Naturreservatet är en viktig del av Borlänge kommuns naturvårdsarbete och har som syfte att bevara och skydda den biologiska mångfalden i området. Besökare uppmanas att ta hänsyn till naturen och undvika att störa djurlivet samt undvika att lämna skräp efter sig.