• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Småskärens klippor

Vägbeskrivning

Småskärens klippor är ett naturreservat som ligger i Luleå kommun i Norrbottens län. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Norrbottens län och skapades den 31 oktober 1997. Naturreservatet omfattar en yta på 1023 hektar, varav 11 hektar är landyta och 1011 hektar består av vatten.

Reservatet inkluderar tio obebyggda öar och hällar söder och öster om ön Småskär. Dessa är hem för en rad olika fågelarter, inklusive ejder, grågås och tobisgrissla. Den största ön i reservatet är den natursköna Klippan. Här finns uppemot 50 olika växtarter, bland annat stensöta som växer i sprickorna på hällmarkerna.

På Klippan finns även spår efter ett forntida fiskeläge, med tomtning, husgrund och gistgård i form av stenrösen där torkställningar för näten stod. På Småskärens klippor växer enstaka låga lövträd, inklusive grå sälg som trivs i fjällskog men också växer ibland här i skärgårdens yttersta delar.

De låga grunden på hällarna är populära tillhåll för gråsäl och Månshällorna och Bjässhällan anses vara de gråsälrikaste hällorna i Luleå skärgård. Sammanfattningsvis är Småskärens klippor en viktig plats för en rad olika djur- och växtarter och ett populärt mål för besökare som vill uppleva den vackra naturen i Norrbotten.