• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Smedjevik

Vägbeskrivning

Smedjevik är ett naturreservat som ligger beläget i Nybro kommun i Kalmar län. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Kalmar län och skapades den 17 mars 2006. Den totala storleken på reservatet är 486 hektar, varav 413 hektar utgörs av landyta och 73 hektar av vatten.

Reservatet består främst av skogsmarker som täcker 314 hektar, men det finns även stora öppna kärr med höga botaniska värden. Här finns en vacker sjö, Stensjön, som ger besökare möjligheten att uppleva naturupplevelser och avkoppling i en unik miljö.

För att underlätta besökarens upplevelse finns det anordningar i reservatet såsom informationstavlor och vindskydd. Smedjevik är ett viktigt område för bevarande av biologisk mångfald och ger unika möjligheter att utforska naturen i Kalmar län.