• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Smörtjärnarna

Vägbeskrivning

Smörtjärnarna är ett naturreservat beläget i Dalarnas Län, i kommunen Borlänge. Reservatet är 96 hektar stort, varav 85 hektar utgörs av landyta och 11 hektar av vatten. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Dalarnas län och skapades den 13 november 2009.

Reservatet erbjuder en fascinerande historia och natur. Här finns spår efter gruvbrytning och den kalkhaltiga berggrunden ger en annorlunda växtlighet. Smörtjärnarna har flera små gruvhål och ett grävt gruvdike från 1883, som användes för att trygga vattenförsörjningen till gruvorna i Tuna-Hästberg. Dessutom finns en rest av den gamla handelsleden mellan Kristinehamn och Gävle som fungerade som en förbindelse mellan slättbygderna i Grangärde och Tuna.

Reservatet består av 70 hektar skog och har även anordningar såsom en eldstad och en rastplats. Det är värt att notera att på grund av järnmalmen i marken kan kompassen visa fel i reservatet.

Sammanfattningsvis är Smörtjärnarna ett unikt naturreservat med en spännande historia och unik växtlighet, som erbjuder besökare en möjlighet att uppleva Dalarnas natur på ett unikt sätt.